Світовий Конґрес Українців (СКУ) оголошує про конкурс на посаду Директора Представництва СКУ в Україні.

СКУ шукає динамічну та високомотивовану особу, яка могла б керувати всіма аспектами діяльності СКУ в Україні. 

Зацікавлені кандидати повинні до 29 вересня 2014 р. надіслати резюме та супровідний лист на електронну адресу careers@ukrainianworldcongress.org (з вказівкою в темі листа “Директор Представництва СКУ в Україні”).

Детальніше з цією інформацією можна ознайомитись нижче або на веб-сайті СКУ.

Оголошення про посаду

Директор Представництва СКУ в Україні

Світовий Конґрес Українців (СКУ) шукає динамічного та високомотивованого директора Представництва СКУ в Україні. Директор представляє СКУ та керується його інтересами у всіх аспектах діяльності СКУ в Україні.

Роль та обов’язки:

 • Працювати з головними зацікавленими сторонами, включно з органами державної влади України на різних рівнях, політиками, організаціями громадянського суспільства, іноземними представництвами в Україні та засобами масової інформації.
 • Надавати безпосередню підтримку Президенту, Раді директорів, Екзекутивному комітету та радам і комісіям СКУ, а також його складовим організаціям.
 • Втілювати в життя в Україні цілі та завдання СКУ.
 • Сприяти постійному зв’язку між головними зацікавленими сторонами та СКУ (включаючи складові організації СКУ).
 • Здійснювати керівництво Представництвом, працівниками та добровольцями.
 Кваліфікаційні вимоги:
 • Чітке розуміння українського громадського життяу всьому світі.
 • Глибоке знання глобальних та українських суспільно-політичних питань.
 • Міцні навички у просуванні поставлених завдань та в досягненні результатів, організаційні здібності та ентузіазм у підході до праці.
 • Великий досвід у представленні ідей різноманітним аудиторіям.
 • Досвід роботи у приватному секторі, уряді або неурядових організаціях.
 • Досвід керівництва проектами та адміністрування.
 • Дуже добрі письмові навички та навички усного спілкування.
 • Дуже добрі організаторські та керівні здібності, включаючи знання бюджету  і планування.
 • Міцні навички спілкування з різними людьми та здатність працювати з іншими.
 • Досвід праці в Україні.
 • Готовність жити і здійснювати подорожі в Україні та за її межами.
 • Вільне володіння англійською та українською мовами (письмова та розмовна).
Місцезнаходження: Київ, Україна.

Зарплата: Конкурентноспроможна зарплата та пільги в залежності від досвіду.

Кандидати повинні надіслати резюме та супровідний лист тільки електронною поштою з надписом у темі листа: “Директор Представництва СКУ в Україні” на електронну адресу careers@ukrainianworldcongress.org .

Усі надіслані документи будуть збережені за цілковитої конфіденційності. Ми дякуємо усім кандидатам, однак повідомимо тільки тих осіб, яких викличемо на інтерв’ю.

Термін подачі заяв до 29 вересня  2014 р. СКУ зберігає за собою право вибору кандидатів до вказаного терміну та у зв’язку з цим буде подано оголошення на веб-сайті СКУ.

Про СКУ

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

17 September 2014
POSITION POSTING
Ukrainian World Congress announces search for a Director of Ukraine Mission
The Ukrainian World Congress (UWC) has lauched a search for a Director of the UWC Ukraine Mission based in Kyiv.

The UWC is seeking a dynamic and highly motivated individual who will manage all aspects of UWC’s activities in Ukraine.

Interested applicants should submit a resume and covering letter by e-mail only (with “Director UWC Ukraine Mission” in the subject line) tocareers@ukrainianworldcongress.org by September 29, 2014.

Details are below and on the UWC website.

Position Announcement

Director UWC Ukraine Mission

The Ukrainian World Congress (UWC) is seeking a dynamic and highly motivated Director of the UWC Ukraine Mission. The Director represents the UWC and manages all aspects of the UWC’s activities in Ukraine.

Roles and Responsibilities

 • Work with key stakeholders, including all levels of Ukrainian governing authorities, policy makers, civil society organizations, foreign missions in Ukraine and media
 • Provide direct support to the UWC President, Board, Executive and councils and committees, as well as member organizations
 • Implement UWC’s goals and objectives in Ukraine
 • Facilitate communications between key stakeholders and the UWC (including UWC member organizations)
 • Manages office, staff and volunteers
Qualifications
 • Strong understanding of Ukrainian communities around the world
 • In depth knowledge of global and Ukrainian sociopolitical issues
 • Strong advocacy and organizational skills with an enthusiastic attitude
 • Considerable experience in the communication of ideas to diverse audiences
 • Experience in the private sector, government service or non-governmental organization
 • Experience in project management and administration
 • Superior writing and communication skills
 • Excellent organizational and management skills, including budgets and planning.
 • Strong interpersonal skills and ability to deliver
 • Experience working in Ukraine
 • Ability to work and travel in Ukraine and abroad
 • English and Ukrainian language fluency (written and spoken)
Location: Kyiv, Ukraine.

Remuneration: Competitive salary and benefits commensurate with experience.

Applicants should submit a resume and covering letter by e-mail only (with “Director UWC Ukraine Mission” in the subject line) to careers@ukrainianworldcongress.org.

All applications will be held in the strictest confidence. We thank all candidates who wish to apply; however, only those selected for an interview will be contacted.

Applications must be received by September 29, 2014. UWC reserves the right to select candidates in advance of the deadline in which case the UWC will make such an announcement on its web site.

About UWC

The Ukrainian World Congress (UWC) is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 33 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.

Copyright © *|2012|* *|Ukrainian World Congress|*, All rights reserved.

Media Contact: Irene Mycak
UKRAINIAN WORLD CONGRESS
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON
M8Z 5X8 Canada
Tel. (416) 323-3020
Fax (416) 323-3250
e-mail: congress@look.ca
website: http://ukrainianworldcongress.us4.list-manage1.com/track/click?u=de2539b79635c8cbb531d04c2&id=f9c6720565&e=9ef6c2e272